Sponsors

Huisregels & Gedragsregels Fuse StreetRock

Iedere medewerker en bezoeker: Dient zich tijdens StreetRock te gedragen volgens de regels van goed fatsoen. Daardoor blijft StreetRock gezellig en veilig voor iedereen die er gebruik van maakt. De onderstaande punten geven aan wat in ieder geval de grenzen van goed fatsoen overschrijdt. In de praktijk kunnen andere gedragingen ook als zodanig worden gezien.

Verboden zijn in elk geval:

 • Discriminerend en/of fascistisch gedrag ten aanzien van cultuur, ras of seksuele geaardheid.
 • Bedreigen of mishandelen van personeel of bezoekers.
 • Ongewenste intimiteiten en elke andere vorm van seksueel geweld.
 • Het dragen van wapens of andere gevaarlijke voorwerpen.
 • Handel in alle drugs.
 • Gebruik van hard- en softdrugs.
 • Overmatig alcoholgebruik.
 • Alcohol te schenken aan jongeren onder de 18 jaar. (Legitimatie verplicht).
 • Handel in goederen zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisatie. (Van handel in gestolen goederen wordt aangifte gedaan)
 • Aanwezig zijn in het gebouw van OJC Fuse of op de zgn. backstage area zonder toestemming.
 • Eigendommen van OJC Fuse, Fuse StreetRock, personeel of bezoekers te beschadigen of ongevraagd mee te nemen.
 • Glaswerk uit het gebouw mee te nemen, of mee op het terrein te nemen.
 • Honden en overige huisdieren zijn niet toegestaan op het terrein.
 • Overtredingen van het reglement uitlokken of aanzetten tot overtreding.

Als er problemen zijn grijp dan tijdig in, waarschuw de organisatie, is er sprake van bedreiging en/of geweld bel dan direct de politie.

Fuse StreetRock is een evenement waar tolerantie ten aanzien van cultuur, ras en seksuele geaardheid hoog in het vaandel staan. Een goede en veilige verhouding tussen bezoekers onderling en bezoekers en personeel is hierbij een absolute eis.